Elewacje docieplające

Warto więc zastanowić się nad ociepleniem ścian zarówno jeśli chodzi o budowanie nowego domu, jak i o modernizację starego.

Czy wiesz, że prawie 40% strat cieplnych w budownictwie mieszkaniowym stanowi ciepło tracone przez ściany zewnętrzne ? Nakłady poniesione na ten cel zwrócą się naprawdę szybko. Ponadto od 1998 roku obowiązują zaostrzone wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych:

  • dla ścian zewnętrznych jednorodnych, czyli wykonanych z jednego materiału o właściwościach konstrukcyjnych i jednocześnie izolacyjnych współczynnik przenikania ciepła k nie może być większy niż 0,5 W/m2·K;
  • dla ścian o budowie warstwowej, z izolacją cieplną z materiałów o współczynniku przewodzenia ciepła o wartości poniżej 0,05 W/m·K obniżono maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła k do 0,30 W/m2·K.

Wymogi te dotyczą zarówno budynków nowo wznoszonych jak i remontowanych lub przebudowywanych.

Niezależnie od metody wykonania, rolę izolacji pełni zwykle wełna mineralna albo styropian.

welna

Wełna mineralna nie ogranicza dyfuzji pary wodnej na zewnątrz budynku. Stosuje się zwykle wełnę lamelowaną (lamelową) lub wełnę o zaburzonym układzie włókien. Wełna lamelowa ma włókna ułożone prostopadle do powierzchni, co zwiększa wytrzymałość na rozrywanie i elastyczność (pozwala więc na ocieplenie zakrzywionych ścian budynku). Powinna mieć gęstość 80÷150 kg/m3 i być nasączona preparatem hydrofobowym.
W systemach dociepleń stosuje się zwykle płyty grubości 8, 10, 12 cm, odmian 80, 100, 120 lub 150 (w zależności od systemu). Do ocieplania cokołów najlepiej użyć płyt twardszych, produkowanych z przeznaczeniem do izolowania termicznego fundamentów.


 

styropian

Styropian ogranicza dyfuzję pary wodnej na zewnątrz budynku. Stosuje się zwykle styropian samogasnący FS o gęstości nie mniejszej niż 15 kg/m3. Najczęściej używane są płyty do łączenia na zakład lub na wpust i wypust. Zaleca się również stosowanie płyt ryflowanych – z podłużnymi rowkami (z jednej strony) służącymi do odprowadzania wody. Zwykle stosuje się płyty o wymiarach nie przekraczających 120x60cm, o grubości 10 cm (maks. 25 cm). Do ociepleń powinien być stosowany styropian sezonowany przez co najmniej 8 tygodni. Do ocieplania cokołów najlepiej użyć styropianu ekstradowanego – twardszego i mniej nasiąkliwego.
Styropian to termoizolacyjny materiał budowlany, stosowany w budownictwie polskim od kilkudziesięciu lat. Produktem wyjściowym do jego produkcji jest polistyren spienialny który w procesie spieniania zwiększa swoją objętość nawet 40-krotnie uwalniając pentan. Podczas tego etapu w porach polistyrenu gromadzi się możliwie jak największa ilość powietrza (aż do 98%), które jest najlepszym naturalnym  izolatorem ciepła. Spieniony polistyren to zaledwie 2% gotowego produktu. Po spienieniu granulatu następnym procesem produkcji styropianu jest sezonowanie podczas którego wilgotne cząsteczki materiału wysychają o ochładzają się. Ułatwia to przenikanie powietrza do wnętrza spienionego polistyrenu pod wpływem występującego podczas sezonowania podciśnienia. Następnym etapem produkcji styropianu jest formowanie bloków (blokowanie). Napęczniałe perełki umieszczane są w specjalnych formach blokowych gdzie pod wpływem pary wodnej następuje proces zespalania perełek, które tworzą wytrzymały mechanicznie blok. Gotowe uformowane bloki poddaje się sezonowaniu w celach ustabilizowania materiału po czym są one termicznie rozcinane, aby otrzymać płyty o odpowiednich rozmiarach do celów izolacji termicznej i akustycznej. Zarówno surowce jak i produkt finalny są nietoksyczne i całkowicie bezpieczne dla zdrowia. W przeciągu 50 lat produkcji styropianu nie stwierdzono żadnego zagrożenia dla ludzi i zwierząt ani w czasie produkcji czy też w czasie jego zastosowania o czym świadczy atest Państwowego Zakładu Higieny.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Co to jest metoda lekko-mokra?

Co to jest metoda lekko-mokra?