Masy tynkarskie - wprowadzenie

W ciągu ostatnich dziesięciu lat bezspoinowe systemy ociepleń stały się powszechnie stosowaną metodą ocieplenia budynków.

Metoda ta polega na nakładaniu na warstwę izolacyjną zazbrojoną siatką z włókna szklanego, tynku cienkowarstwowego pełniącego funkcję dekoracyjno-ochronną. Gotowe cienkowarstwowe masy tynkarskie pozwalają w łatwy i estetyczny sposób wykonać wyprawę tynkarską.

Klasyfikacja tynków

Podstawowym kryterium jest rodzaj spoiwa, czyli substancji wiążącej.

  • Tynki mineralne: bazowy środek wiążący - mieszanka cementu i wapna.
  • Tynki silikatowe: bazowy środek wiążący -potasowe szkło wodne.
  • Tynki polisilikatowe: bazowy środek wiążący - modyfikowane potasowe szkło wodne.
  • Tynki akrylowe: bazowy środek wiążący - żywica akrylowo-styrenowa.
  • Tynki silikonowe: bazowy środek wiążący - żywica silikonowa.

Zakres zastosowania

Tynki cienkowarstwowe mogą być stosowane bezpośrednio na tradycyjne podłoża budowlane lub jako wykończeniowa warstwa systemu ociepleń. Należy pamiętać, że tynki mineralne i silikatowe można aplikować wyłącznie na podłoża mineralne, nie pokryte wcześniej powłokami na bazie żywic syntetycznych.

Nakładanie masy tynkarskiej

Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, nośne, równe, wolne od plam i wykwitów. W przypadku porostu alg i grzybów należy zastosować preparat glono- i grzybobójczy. Nierówności i ubytki należy uzupełnić zaprawą wyrównującą. W przypadku nowych podłoży mineralnych należy zachować 3-tygodniowy okres sezonowania. Przed naniesieniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym. Zastosowanie preparatu gruntującego zwiększa przyczepność masy tynkarskiej do podłoża, ogranicza i wyrównuje chłonność oraz wzmacnia podłoże.
Przed nałożeniem masę tynkarską należy wymieszać wiertarką z mieszadłem wolnoobrotowym. Zbyt długie mieszanie (powyżej 5 minut) może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy tynkarskiej. Masę tynkarską nanieść na grubość ziarna za pomocą pacy metalowej wykonanej ze stali nierdzewnej. Tak przygotowaną powierzchnię zatrzeć pacą plastikową, aby uzyskać żądaną fakturę. W celu uniknięcia śladów połączeń konieczne jest wykonywanie odrębnych elementów architektonicznych w jednym cyklu roboczym tzw. metodą "mokre na mokre".

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Elewacje docieplające

Elewacje docieplające