Remiza w Woli Skromowskiej

Przebudowa budynku remizy OSP w Woli Skromowskiej na potrzeby świetlicy wiejskiej

Inwestor: Gmina Firlej

Zakres wykonywanych robót obejmował:

 • Stan surowy
 • Stan wykończeniowy
 • Instalacje wodno-kanalizacyjne
 • Instalacje centralnego ogrzewania
 • Wentylacja mechaniczna
 • Instalacje elektryczne
 • Zalicznikowe linie kablowe
 • Kotłownia olejowa
 • Drogi wew. i parkingi

Parametry inwestycji:

 • Powierzchnia netto – 786,97 m²
 • Kubatura – 22820,20 m³
 • Powierzchnia zabudowy – 470,34 m²
 • Powierzchnia ciągów komunikacyjnych pieszych i kołowych – 1160 m²

Zadanie zakończono w połowie 2012r.