Stropodachy

Wykonujemy zarówno stropodachy wentylowane jak i niewentylowane. Jednocześnie wykonujemy kompleksowe obróbki blacharskie, w celu zabezpieczenia wykonanych prac przed opadami atmosferycznymi. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi artykułami wyjaśniającami różnice między rodzajami stropodachów oraz opisującymi metody ich docieplania  - metody które stosujemy.

Stropodachy wentylowane

Stropodachy wentylowane

Stropodach jest to dach płaski spełniający jednocześnie rolę stropu nad ostatnią kondygnacją budynku.
Docieplanie stropodachów wentylowanych

Docieplanie stropodachów wentylowanych

Docieplanie stropodachów wentylowanych i innych przestrzeni zamkniętych metodą wdmuchu granulek wełny mineralnej
Wentylowany vs. niewentylowany

Wentylowany vs. niewentylowany

W stropodachach wentylowanych wodoszczelne pokrycie, odpowiedzialne za ochronę przed opadami atmosferycznymi, jest oddzielone od izolacji cieplnej wentylowaną szczeliną powietrzną.