Wykonanie elewacji i termomodernizacji budynku - ul. Zimowa

Termomodernizacja budynku nr 10 przy ul. Zimowej w Lublinie

Inwestor: Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz" ul. Nadbystrzycka 11 Lublin

Zadanie: "termomodernizacja budynku nr 10 przy ul. Zimowej w Lublinie."

Zakres robót obejmował:

  • Docieplenie ścian o powierzchni – 3859 m²
  • Docieplenie stropodachu o powierzchni – 1150 m²
  • Wykonanie remontów balkonów

Zadanie zakończono w IV kwartale 2012r.